ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ

ЮРИДИЧНИЙ

КОЛЕДЖ

З урахуванням потреби регіону  у формуванні та розвитку всебічної, гармонічної особистості   студентів з високими професійними, духовними і моральними якостями, на забезпеченні загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих молодших спеціалістах органів юстиції, суду, прокуратури, органів внутрішніх справ, митних органів, органів самоврядування, виконавчої влади та організацій, установ і підприємств усіх форм власності

 

22 березня 2004 року в  Навчально-консультаційному центрі ОНЮА в м. Чернівці наказом № 322-5 було створено юридичне училище для підготовки молодших спеціалістів-юристів. Наказом ОНЮА № 2056-61 від 28.12.2006 р. юридичне училище реорганізовано в юридичний коледж.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді  та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1062 відокремлений структурний підрозділ  «Навчально-консультаційний центр Національного університету «Одеська юридична академія» з юридичним коледжем у  м. Чернівці» перетворено на Чернівецький факультет  та  Чернівецький юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія».

директор
Чернівецького юридичного коледжу Національного університету
"Одеська юридична академія"
Обідняк Людмила Теодорівна
заступник директора
Чернівецького юридичного коледжу
Національного університету
"Одеська юридична академія"
Полішенко Олександра Романівна

ДІЯЛЬНІСТЬ

КОЛЕДЖУ

НАШЕ

КЕРІВНИЦТВО

МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНА

БАЗА

Підготовка студентів здійснюється за галуззю знань 08 «Право» зі  спеціальності  081 «Право» (5.03040101 «Правознавство») за  освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», кваліфікацією «молодший спеціаліст з права».
         Відповідно до ліцензії НУ «ОЮА» прийом на навчання до  Чернівецького юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» проводиться на денну та заочну форми навчання в межах ліцензованого  обсягу  Національного університету «Одеська юридична академія».  Коледж акредитований за 1-м рівнем акредитації.

Для надання освітніх послуг Чернівецьким юридичним коледжем Національного університету «Одеська юридична академія»  використовується новозбудований  власний навчальний комплекс  за адресою  вул. Сковороди,7, з власною прибудинковою територією,  достатньою для потреб навчального закладу, 1 комп’ютерний клас  та в процесі обладнання кабінетна система. У наявності є орендований стадіон та спортивний зал для занять з фізичного виховання. В процесі будівництва знаходиться ще один корпус, в якому передбачається актовий зал чисельністю 150 осіб, навчальні кабінети,  комп’ютерні аудиторії  та інші приміщення, що  використовуватимуться для потреб навчально-виховного процесу в коледжі.

Всі штатні викладачі мають необхідний рівень вищої юридичної,  гуманітарної, соціально-економічної та педагогічної освіти, яка відповідає профілю дисциплін, що викладаються, а більшість з викладачів має також достатній досвід практичної та педагогічної роботи.

На умовах внутрівузівського суміщення посад та сумісництва до викладання у юридичному коледжі залучаються 7 кандидатів наук.

Педагогічний склад Чернівецького юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія»  є оптимальним поєднанням

професійності та досвіду.

 

Належну увагу у  Чернівецькому юридичному коледжі  Національного університету «Одеська юридична академія» приділено навчально-виховній роботі та  умовам відносин, що склалися в студентському колективі і характеризують його моральний мікроклімат.

На даний час студентський колектив коледжу налічує 232 особи. Понад 700 осіб є випускниками Чернівецького юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» за час його функціонування.

 

ПРО

КОЛЕДЖ

Випускники Чернівецького  юридичного коледжу НУ «ОЮА» продовжують навчання на старших курсах Чернівецького юридичного  інституту НУ «ОЮА» у м. Чернівці, зокрема, на третьому курсі денної форми навчання або четвертому курсі  заочної форми за спеціалізаціями:

 

З червня 2009 року по сьогоднішній день займає посаду директора  Чернівецького юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія», має педагогічну та юридичну вищі освіти. Відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком «За розбудову освіти».

З 2013 року на посаду заступника директора призначена Пелішенко Олександра Романівна, магістр філології, викладач української мови та літератури, старший викладач .

КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ

СУДОВА ТА УПРАВЛІНСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

ЦИВІЛЬНА ТА ГОСПОДАРСЬКА ЮСТИЦІЯ

ВСТУПИТИ

ДО КОЛЕДЖУ

Навчання у Чернівецькому юридичному коледжі НУ «ОЮА» є фундаментом для здобуття якісної юридичної освіти від освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з права до магістра права в провідному державному навчальному закладі галузі права, загальновизнаному лідері юридичної освіти в Україні – Національному університеті «Одеська юридична академія».

 

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Відправлення форми…

На сервере произошла ошибка.

Форма відправлена

КОНТАКТИ

АДРЕСА

м. Чернівці, вул. Григорія Сковороди, 7

Приймальня директора:

тел. (0372) 55-94-49

Заступник директора :

тел. (0372) 58-63-24

Бухгалтерія:

тел. (0372) 55-94-21

Приймальна комісія:

тел. (0372) 58-63-23

Електронна адреса:

cherninstitut@ukr.net

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ"

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Поштова адреса:

58002

М. Чернівці, вул. Григорія Сковороди ,7

Створено студією веб-дизайну

Даріни Беліонової