НОВИНИ

Чернівецький юридичний інститут та коледж НУ "ОЮА" запрошують на навчання!

Чернівецький юридичний інститут та Чернівецький юридичний коледж – структурні підрозділи Національного університету "Одеська юридична академія", які з 2001 року, з урахуванням потреби Західного регіону України у висококваліфікованих фахівцях у сфері юриспруденції для роботи у судових і правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, здійснюють освітню діяльність у місті Чернівці.

Форма власності – державна.

Рівень акредитації – ІV.

Форма навчання – денна та заочна.

Підготовка фахівців здійснюється за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб.

Прийом на навчання здійснюється за спеціальністю 081 "Право" та 262 "Правоохоронна діяльність" з ліцензованим обсягом прийому:

ОКР "молодший спеціаліст" (коледж) – 105 осіб денної форми навчання, ОР "бакалавр" – 280 осіб (165 осіб денної, 115 - заочної форм навчання) та ОС "магістр" - у межах загального ліцензованого обсягу Національного університету "Одеська юридична академія".

Випускники інституту та коледжу отримують дипломи Національного університету "Одеська юридична академія" європейського взірця.Чернівецький юридичний інститут Національного університету "Одеська юридична академія" готує фахівців галузі 08 "Право" (юристів) на базі повної загальної середньої освіти, базової вищої юридичної освіти. Для здобуття другої вищої освіти приймаються особи з базовою або повною не юридичною вищою освітою. Студенти денної форми навчання за бажанням проходять підготовку на військовій кафедрі для отримання офіцерського звання.

На сьогодні в Чернівецькому юридичному інституті Національного університету "Одеська юридична академія" здійснюється підготовка фахівців за наступними спеціалізаціями: "Кримінальна юстиція", "Цивільна та господарська юстиція", "Судова та управлінська діяльність", "Правоохоронна діяльність".Чернівецький юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія" готує фахівців на базі:

• освітнього рівня "Кваліфікований робітник", 
• повної загальної середньої освіти, 
• базової загальної середньої освіти.

Термін навчання в коледжі – 2 і 3 роки відповідно. Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання на третьому курсі денної форми навчання або четвертому – заочної форми та здобути освітні ступені бакалавра і магістра в Чернівецькому юридичному інституті Національного університету "Одеська юридична академія".Переваги навчання у нас:

• Ви навчатиметесь у найпрестижнішому юридичному вузі України Національний університет "Одеська юридична академія" – провідний профільний державний навчальний заклад галузі знань 08 "Право", загальновизнаний лідер юридичної освіти України.

• Ви обираєте державний ВНЗ найвищого (ІV) рівня акредитації з великими ліцензованими обсягами підготовки фахівців
Навчання здійснюється за держзамовленням та на контрактній основі.

• Ви отримаєте диплом Національного університету "Одеська юридична академія"
Навчаючись в м. Чернівцях, випускники отримують такий же диплом держаного та міжнародного зразка, як і студенти, що навчаються у м. Одесі.

• З Вами працюватиме висококваліфікований професорсько-викладацький склад на належній матеріально-технічній базіПонад 90% викладачів інституту є кандидатами та докторами наук, доцентами і професорами. До послуг студентів: сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, спеціалізована бібліотека, гуртожиток. Чернівецький юридичний інститут та юридичний коледж розташовані у центральній частині міста.

• Ви здобудете фах за найпрестижнішими спеціалізаціями та зможете отримати офіцерське звання

• З нами Ви створите надійну основу для успішного працевлаштування та професійного зросту

• Наші випускники працюють у судах, органах прокуратури, юстиції, національній поліції та інших правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, займаються адвокатською та нотаріальною практикою. Диплом найпрестижнішого юридичного вузу забезпечить Вам перевагу на конкурсному відборі при працевлаштуванні.

Терміни подачі документів:

з 01 липня по 13 липня 2019 року (для абітурієнтів коледжу)
з 10 липня по 29 липня 2019 року (для абітурієнтів інституту)

Організація прийому

Вступники на перший курс Чернівецького юридичного інституту Національного університету "Одеська юридична академія" приймаються за результатами ЗНО з:

1) української мови і літератури;
2) історії України;
3) на вибір: іноземна мова, або математика, або географія.

Вступники на основі раніше здобутого ОКР "Молодший спеціаліст" (після коледжів) зараховуються на 2 курс денної або 3 курс заочної форми навчання інституту за результатами фахового вступного випробування з права.

Прийом до Чернівецького юридичного коледжу Національного університету "Одеська юридична академія" на базі 9-и класів здійснюється за результатами вступних випробувань з основ правознавства (усно) та української мови (диктант).

Вступники на 2 курс коледжу (на базі 11-и класів) приймаються за результатами ЗНО з таких предметів:

1) українська мова і література; 
2) історія України або математика (сертифікати 2017-2019 років).

Випускники Чернівецького юридичного коледжу приймаються на 3 курс денної або 4 курс заочної форми навчання до Чернівецького юридичного інституту НУ "ОЮА".

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Відправлення форми…

На сервере произошла ошибка.

Форма відправлена

КОНТАКТИ

АДРЕСА

м. Чернівці, вул. Григорія Сковороди, 7

Приймальня директора:

тел. (0372) 55-94-49

Заступник директора :

тел. (0372) 58-63-24

Бухгалтерія:

тел. (0372) 55-94-21

Приймальна комісія:

тел. (0372) 58-63-23

Електронна адреса:

cherninstitut@ukr.net

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ"

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Поштова адреса:

58002

М. Чернівці, вул. Григорія Сковороди ,7

Створено студією веб-дизайну

Даріни Беліонової